Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

25

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Hệ Thống Tăng Cấp Toàn Năng (1)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đọc thấy cũng khá ổn. Tac lần đầu viết nên cũng còn nhiều lỗi sai nhưng có sự ủng hộ từ đọc giả thì tác mới có tinh thần sửa chữa chứ nhỉ? Ai thích truyện Việt thì cứ nhảy …