Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

392

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Thâu Hương

taladen · Kết Đan Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cứ viết ngày sẽ càng lên tay thôi, ai chê kệ họ. đma chê mà vẫn đọc, tính gì kì vậy