Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Hoa Giữa Đế Đô 2

Hoa Giữa Đế Đô 2

Lưu Thiên Trường

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/d408jrge
Số Chương
2
Số Chữ
4916
Số Chữ Trung Bình Chương
2458
Tốc Độ Ra Chương
Tạo Lúc
10:28 21/05/2022
Đăng Chương 1
10:35 21/05/2022
Cập Nhật Gần Nhất
23:12 04/01/2023
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
36078
yuanhuang
Trưởng nhóm