Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Hoang Lịch

Truyện có 1161 chương.
1
1:: Cao Tháp
2
2:: Xuyên Qua
3
3:: Hồng Hoang!
4
4:: Sinh Tử Bản Sắc
5
5:: Chủ Thần Không Gian Mở Ra (thượng)
6
6:: Chủ Thần Không Gian Mở Ra (hạ)
7
7:: Chủ Thần?
8
8:: Đời Thứ Nhất Chủ Thần Không Gian
9
9:: Hối Đoái
10
10:: Lựa Chọn
11
11:: Vết Tích
12
12:: Dị Tộc
13
13:: Bành Trướng Sát Ý
14
14:: Cuối Cùng Giết
15
15:: Dấu Vết Cùng Lại Tiến Vào
16
16:: Thí Luyện Không Gian
17
17:: Mười Ba
18
18:: Trở Về
19
19:: Riêng Phần Mình Thế Giới (thượng)
20
20:: Riêng Phần Mình Thế Giới (hạ)
21
21:: Chui Vào Tưởng Tượng Cùng Mã
22
22:: Bất Tử Tộc
23
23:: Thương Nghiệp Liên Minh Cùng Dã Vọng
24
24:: Không Môn
25
25:: Thí Luyện Chi Gian
26
26:: Phát Hiện Mới
27
27:: Sơ Cấp Quyền Hạn
28
28:: U Hồn Hóa
29
29:: Ta Nguyện Nhập Địa Ngục
30
: Rất Có Triển Vọng (quyển 2)
31
02:: Phỏng Vấn
32
: Ma Pháp Học Đồ
33
04:: Ấn Ký Phân Tích
34
05:: Hồi Báo Cùng Phòng Cho Thuê
35
06:: Thư Tịch
36
: Phản Bội Cùng Bệnh Viện
37
08:: Phân Tích Cùng Phục Sinh
38
09:: Hối Đoái Cùng Quyết Tâm
39
10:: Chế Tạo Cùng Hối Đoái
40
11:: Tàn Bạo U Hồn
41
12:: Phản Người Giả Bị Đụng
42
13:: Thiên Đạo Thân Thuộc Giá Trị Nơi Phát Ra
43
14:: Chuẩn Bị
44
15:: Nhất Giai Cùng Mạo Hiểm
45
16:: Hợp Thành Thánh Vị
46
17:: Triệu Hoán
47
18:: Tín Nhiệm
48
19:: Ngươi Có Ước Mơ Gì Sao?
49
20:: Điên Cuồng Tu Luyện
50
21:: Trung Ương Mậu Thổ Hậu Đức Quyết
51
22:: Triệu Hoán Kết Thúc
52
23:: Trúc Cơ Thời Điểm
53
24:: Khác Nhau
54
25:: Cuối Cùng Trúc Cơ
55
26:: Dự Cảm Cùng Kế Hoạch
56
: Nhị Giai Cùng Địa Ngục (quyển 3)
57
02:: Sinh Mà Làm Người
58
: Chính Thống Tu Chân Chi Uy
59
04:: Bát Quái Phù Văn
60
05:: Chấn Động Cùng Huyết Tộc Hội Nghị
61
06:: Các Phương
62
: Huyết Tộc Trí Giả
63
08:: Điều Tra
64
09:: Kinh Hỉ
65
10:: Trong Lòng Bàn Tay Vị Diện Cùng Tiên Thiên Nhất Khí
66
11:: Còn Tại
67
12:: Tìm Tới Cùng Triệu Hoán
68
13:: Phân Tích Cùng Quyết Định
69
14:: Chiến Thư
70
15:: Cảnh Đốc
71
16:: Lệnh Kiểm Soát
72
17:: Ám Mưu
73
18:: Muốn Thành Việc
74
19:: Lưỡi Thẳng Câu Cá
75
20:: Ngô Minh Tự Cứu
76
21:: Trực Diện
77
22:: Ma Pháp Tập Kích
78
23:: Bệnh Viện
79
24:: Nói Chuyện
80
25:: Trên Thực Lực Hạn
81
: Lãnh Địa Thực Xem Xét
82
02:: Kế Hoạch Cùng Mộng
83
: Hiện Thực? Thí Luyện? Luân Hồi?
84
04:: Lần Thứ Nhất Tiến Vào
85
05:: Tưởng Tượng
86
06:: Quản Gia
87
: Ngẫu Nhiên
88
08:: Ai Đại Cục
89
09:: Tru Tiên
90
10:: Mạo Hiểm Đoàn Suy Nghĩ
91
06:: Quản Gia
92
: Ngẫu Nhiên
93
08:: Ai Đại Cục
94
09:: Tru Tiên
95
10:: Mạo Hiểm Đoàn Suy Nghĩ
96
11:: Huyết Hồng Mân Côi Mạo Hiểm Đoàn
97
12:: Tân Chủ Nhân
98
13:: Nạn Dân Triều, Lớn Nguy Hiểm Cùng Lò Luyện
99
14:: Vì Chủ Nhân
100
15:: Nhãn Hiệu