Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

51

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hồng Hoang Thiên Đế

Truyện có 298 chương.
1
Vũ Phàm
2
Linh căn
3
Ra ngoài lịch luyện
4
Lời mời
5
Trở về
6
Một năm
7
Thanh Sơn Thành
8
Cảnh giới và cạm bẫy
9
Lần đầu giết người
10
Ám Hồn Kiếm!
11
Thác nước
12
Cường giả vi tôn!
13
Tỷ võ xếp hạng (1)
14
Tỷ võ xếp hạng (2)
15
Phiếu trắng
16
Lòng người hiểm ác
17
Săn giết Man Lực Hùng
18
Trả đũa
19
Kẻ bám đuôi
20
Dược đồng
21
Tiếu Ngưng Nhi
22
Đột phá Luyện Khí kỳ Ngũ trọng thiên
23
Ước chiến
24
Gọi ngươi là Nhất Niệm
25
Hắc Bang
26
Huyễn Ảnh Kiếm Pháp tiểu thành
27
Chiến lợi phẩm
28
Tinh thần Thôi Diễn Quyết
29
Quyết chiến
30
Biến cố
31
Bất Đái Cộng Thiên
32
Con đường phía trước
33
Thất Đại Tà Phái
34
Đi về phương Nam
35
Tình thế ở Tây Lĩnh
36
Manh mối
37
Ngô Vũ Thiên gây sự
38
Mồi nhử
39
Nhân chứng, vật chứng có đủ!
40
Trúng kế
41
Trọng thưởng
42
Ngô Vũ Thiên cáo lỗi
43
Tiền tuyến Đông Nam
44
Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đả
45
Tấn công tiền đồn tà phái.
46
Tháo chạy!
47
Trách nhiệm đều thuộc về ngươi
48
Xét xử công khai
49
Luyện Cổ công pháp
50
Hoàng Kim Xích Ngô Công!
51
Hắc Thiết Báo
52
Ba cái đầu lâu
53
Trở về tông môn
54
Thần Long Bát Bộ Thân Pháp
55
Bài danh hạng ba!
56
Động Thiên Phúc Địa
57
Người không vì mình trời tru đất diệt
58
Thượng tông
59
Chém Địa Ngưu Mãng Xà
60
Giết người
61
Thượng tông đệ tử
62
Người sống sót cuối cùng mới là kẻ mạnh!
63
Hổ săn mồi một mình còn sói săn mồi theo đàn, nhưng hổ mới là chúa sơn lâm!
64
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!
65
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
66
Nhân chi sơ tính bổn thiện ?
67
Côn Bằng Cổ Trùng!
68
Tri nhân tri diện bất tri tâm, hoạn nạn mới rõ lòng người trắng đen!
69
Đời này huynh không được quên muội!
70
Vũ Phàm ngươi là tên khốn nạn!
71
Độc Thể Quyết
72
Luyện hóa Côn Bằng cổ
73
Muốn kẻ khác phục tùng, trước tiên phải nắm được cái thóp của hắn!
74
Bộ Pháp Khiếm Khuyết
75
Sư tỷ, ta không có cố ý a!
76
Thần Long Bộ Pháp
77
Căn cơ không vững, tất có hậu hoạ!
78
Nhân sinh như nước chảy, đại đạo vốn vô tình!
79
Lá rụng về cội
80
Vũ Phàm ngươi là tên ngốc!
81
Tào gia Trịnh Châu thành
82
Hợp tác với Tào gia
83
Phong vân sơ khởi
84
Lợi ích và lợi ích, con mồi và con mồi
85
Thiên Độc Tằm tới tay
86
Mạn Thiên quá hải!
87
Độc Tâm Chủng
88
Nhập môn Độc Thể Quyết
89
Lão tổ Tào gia nghi ngờ
90
Luyện Đan Thi Đấu Tràng
91
Hai cái ân tình của Tào gia
92
Tính toán của Vũ Phàm
93
Tính toán của lão tổ Tào gia
94
Tào Khang
95
Chiến đấu trong rừng rậm
96
Gửi về Tào gia!
97
Tao ngộ yêu lang!
98
Họa vô đơn chí!
99
Ẩn Tức Thuật
100
Ta muốn bảo mạng
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 298