Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

4

Bình

51

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Hồng Hoang Thiên Đế (4)

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay. Đề cử ae nháy hố. Mạch truyện ổn

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ám dạ hành thì không còn gì để chê

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá cuốn, cốt truyện ổn.

Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện viết cuốn, logic, nhân vật hợp lý