Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

78

Nhân Vật

7

Thêm

Danh sách chương truyện Hùng Thiên Đại Lục

Truyện có 153 chương.
153
Thiên Nguyệt Thành Thất Thủ
152
Lại Tấn cấp.
151
Danh Vọng Vanh Xa
150
Thanh Danh Vang Xa
149
Chân Quân Cảnh
148
Trả Thù Vì Hồng Nhan
147
Lạc Long Quân Đoàn
146
Phân Thân An Khắc Vũ
145
Địa Ngục Chi Chiến
144
Thủy Kỳ Lân
143
Rời Đông Chiến Thần Đảo
142
Huyền Vũ
141
Hỏa Kì Lân
140
Mười Tám Tầng Địa Ngục
139
A Tu La Vương
138
Sơ Nhập Địa Ngục
137
Gặp Gỡ Trên Chiến Trường.
136
Ca Lâu La Khủng Bố
135
Thế Giới Lâm Nguy
134
Tử Sắc Liên Hoa
133
Phát Hiện Trọng Đại
132
Đối Chiến Ma Lang
131
Thất Môn Tranh Tài
130
Mệnh Môn Tứ Chuyển
129
Ải Mỹ Nhân, Anh Hùng Bại Trận
128
Tuyết Sơn Hầu Hoàng
127
Bạo Hùng Hỏa Nhãn Vương
126
Băng Vương Thành
125
Mệnh Môn Nhị Chuyển
124
Chiến Triệu Vũ
123
Rượu và Giai Nhân
122
Gặp Lại Người Xưa
121
Đối Chiến Lão Voi Ma Mút
120
Trưởng Lão Địa Ngục Môn
119
Yêu Linh Vương
118
Lừa Gạt Cửu Nữ
117
Tử Yến Phát Huy
116
Thập Nữ Anh Thư
115
Phân Thân Hùng Vương
114
Kẻ Cắp Gặp Bà Già
113
Địa Linh
112
Dẫn Hỏa Quyết
111
Cửu Liên Sơn Chấp Pháp Đội
110
Về Thiên Vân Môn
109
Kết Thúc Bí Cảnh
108
Từ Thạch
107
Hỏa Linh Sơn
106
Nhân Diện Tri Chu
105
Nguyệt Quang Vô Lượng
104
Kim Lan Thảo
103
Vô Danh Bí Cảnh
102
Thiên Yến Lâu
101
Thăng Chức
100
Cứu Mỹ Lệ Trân
99
Tử Yến Tiến Giai
98
Phát Hiện Mới
97
Điểm Yếu Yêu Linh
96
Yêu Linh Sơn
95
Hồng Nhan Họa Thủy
94
Quản Sự Ngoại Môn
93
Tạm Biệt Thất Sơn
92
Rút Dây Động Rừng
91
Gian Tế
90
Về Thiên Vân Môn
89
Hắc Sa Ngư
88
Hành Trình trên Biển
87
Liên Hoan
86
Ngũ Tinh Tiễn
85
Giết Đại Kình Ngạc
84
Săn Kình Ngạc
83
Nhiệm Vụ Mới
82
Yến Sào !
81
Nhiệm Vụ Hoàn Thành
80
Liệp Diễm Báo
79
Thiên Vân Môn
78
Thiên Hạ Thành
77
Mệnh Môn Kỳ !
76
Bình An
75
Thú Triều Lần Cuối
74
Song Vương Đổ Ước.
73
Minh Chiến Vương
72
Võ Thắng Vương
71
Việt - Triệu chi chiến
70
Hổ Hay Lộc ?
69
Chiến Mệnh Môn Kì
68
Lần Đầu Chiến Trịnh Càng
67
Nam Đảo Phân Tranh
66
Cửu Sắc Vạn Minh Châu
65
Kết Thúc Chiến Dịch.
64
Tập Kích Giữa Đường
63
Chiến Dịch Không Chiến
62
Tấn Công Hải Cảng
61
Chiến Hạm Chi Chiến
60
Tứ Hỷ Lâm Môn
59
Ngũ Hành Trận
58
Lần Đầu Đánh Triệu Quân
57
Quy Hoàng
56
Quy Nguyên Quả
55
Tam Thập Lục Thành
54
Đại Lộc Ra Trận
Chọn khoảng: 153 - 54 53 - 1