Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

53

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! (Bản Dịch) (1)

Lý hoa

Từ nhỏ bị hãm hiếp nên sinh ra ma tâm. Sau đó , ra nhập vào hoàng hôn giáo phái và sát sinh vô số. …