Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Huyền Huyễn Ta Không Muốn Tu Luyện! (2)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra tiếp Đi ad

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay phết