Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Huyền Thiên

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 6,434
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Huyền Thiên

Thân bất tham danh, vì sao lại không thể tha thứ được đối bất kính?

Đây là một thiếu niên dược nô nghịch tập tu tiên cố sự, đây là một trận du tẩu tại bên bờ sinh tử tu hành.

Mặc cho nó huyền thiên đảo ngược, vẫn như cũ là, ta đi y ta làm!

- Ngưng Khí cảnh

- Ngưng Mạch cảnh

- Ngưng Đan cảnh

- Linh Anh cảnh

- Linh Khiếu cảnh

- Linh Hư cảnh

- Linh Hồn cảnh

- Linh Kiếp cảnh

- Chân Linh cảnh

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Huyền Thiên!