Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

18

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện HUYẾT TÍCH

Truyện có 49 chương.
1
Quyển 1 Cuồng Long Cất Tiếng Rống.
2
Quyển 1.chương 1.Thiếu niên rời núi
3
Quyển 1.chương 2 thu phục thú cưỡi
4
Quyển 1.chương 3 vô tình gặp mặt
5
Quyển 1.chương 4 Giết Tà Trùng
6
Quyển 1.chương 5 đồng hành cùng
7
Quyển 1.chương 6 Bình Minh Thành
8
Quyển 1.chương 7 Trở thành cận vệ
9
Quyển 1.chương 8 Trùng Thư và máu Đằng Xà
10
Quyển 1.chương 9 dự tiệc
11
Quyển 1.chương 10 máu Kim Long Ngạc
12
Quyển 1.chương 11 Gặp mai phục
13
Quyển 1.chương 12 Trốn Thoát
14
Quyển 1.chương 13 Đạt được máu Kim Long Ngạc
15
Quyển 1 chương 14 tranh chấp
16
Quyển 1.chương 15 Đánh nhau với hảo hán.
17
Quyển 1.chương 16 Thức tỉnh
18
Quyển 1.chương 17 Nhận áo
19
Quyển 1.chương 18 Bình Minh bị tính toán
20
Quyển 1.chương 19 Thủy Liên Hầu
21
Quyển 1.chương 20 chương cuối năm cũ
22
Quyển 1 chương 21 Chúc mừng năm mới
23
Quyển 1.chương 22 Gặp Hoàng Thất
24
Quyển 1.chương 23 Hoàng Huyết Ngọc
25
Quyển 1.chương 24 Đi tới Thiên Long Hoàng Cung
26
Quyển 1.chương 25 Gặp lại Long Thi Huyền
27
Quyển 1.chương 26 giao ước
28
Quyển 1 chương 27 Gặp Long Hoàng
29
Quyển 1.chương 28 Hóa Long
30
Quyển 1.chương 29 Quyết đấu
31
Quyển 1.chương 30 Chiến Man Thiềm
33
Quyển 1.chương 32 Danh chấn Thiên Long Hoàng Thành
34
Quyển 1.chương 33 Minh Nguyệt thành
35
Quyển 1 chương 34 Tứ Quý Cúc
36
Quyển 1 chương 35 U Man Lĩnh
37
Quyển 1.chương 36 Bảo Chủng
38
Quyển 1.chương 37 Hái Thảo
39
Quyển 1.chương 38 Rời khỏi U Man Lĩnh
40
Quyển 1.chương 39 Bí Cảnh Sơ Hiện
41
Quyển 1.chương 40 Không có tiêu đề
42
Quyển 1 chương 41 Đấu Giá Hội
43
Quyển 1.chương 42 kháng tà thần thạch
44
Quyển 1.chương 43 Linh Thể hậu kỳ
45
Quyển 1 chương 44 gặp lại Xuân Thu lão nhân
46
Quyển 1.chương 45 Thiên Kiêu Tụ Họp
47
Quyển 1.chương 46 Má Nó,Nhanh Như Vậy
48
Quyển 1.chương 47 Lò Đan Khốn khiếp
49
Quyển 1.chương 48 Ác Ma Man Lực
50
Quyển 1.chương 49 Gặp Man Lực
51
Quyển 1.chương 50 Tức Giận Không Tốt
Chọn khoảng: 1 - 50