Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Huyết Trùng Tiên Khung

TojiriHajime · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
75 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ổn nhưng edit chưa tốt lắm nhất là mấy tên riêng

không não tàn nhiều vợ trọng sinh
Truyện tương tự đề xuất bởi TojiriHajime
nhanha · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện tạm ổn. Tình tiết lặp lại quá nhiều. Thích hợp newbie

vipno123510 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

ổn nhưng drop hơi tiếc

namlinhkaka · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
53 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cũng hay đọc đựợc..