Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Khắc Mệnh Học Viện

Thể loại Huyền Nghi Thần Quái
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 218,426
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Khắc Mệnh Học Viện

Các vị tân sinh, hoan nghênh đi tới 4 năm chế đại học, 404 học viện.

Tại trường này, các ngươi đem tiếp nhận kích thích nhất bồi dưỡng phương án.

Mỗi tuần, chúng ta sẽ rút ra một tên may mắn học sinh là học viện dùng mệnh phát điện.

Mỗi tháng, chúng ta sẽ rút ra một nhóm cuối cùng học hào là 6 học sinh tham gia khô lâu đạo sư tử vong toạ đàm.

Hàng năm, chúng ta sẽ tổ chức học sinh tiến hành xã hội thực tiễn, có một nửa học sinh có thể thông qua thực tiễn, thành công tiến vào năm tiếp theo cấp. Cứ việc cho tới bây giờ, 404 học viện tốt nghiệp tỷ lệ là không.

. . .

Còn có càng nhiều bồi dưỡng phương án, tình hình cụ thể thỉnh lật ra « học viện sinh tồn hướng dẫn ».

Tóm lại, chân thành hi vọng các ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp.

Vĩnh viễn chú ý các ngươi,

Hiệu trưởng tiên sinh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Linh cảm đến từ scp, Cthulhu, mộng phân tích

Hoàn tất không cp văn:

« Địa ngục app »

« vị diện cửa hàng giá rẻ »

Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian khủng bố vô hạn lưu huyền nghi suy luận

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Dư Ấu Phong ┃ vai phụ: ? ┃ cái khác: Học sinh ABCD

Một câu giới thiệu vắn tắt: Hôm nay là vị nào học sinh như thế may mắn đâu?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Khắc Mệnh Học Viện!