Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

150

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Khải Huyền Nhân Đế

0 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đây là một câu chuyện hư cấu về một thế giới hư cấu, mọi tổ chức, nhân vật, tôn giáo, lịch sử trong truyện đều là hư cấu.

Sau khi Thế Giới được tái sinh, Nhân Giới - Kỷ Nguyên ...