Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

23

Bình

1778

Nhân Vật

12

Thêm

Danh sách chương truyện Khí Vận Hệ Thống

Truyện có 357 chương.
1
Lời Mở Đầu
2
Tình tiết quen thuộc
3
Chiến thắng!
4
Trung Châu thế gia
5
Bàn chuyện hợp tác
6
Tiến về bí cảnh
7
Tập kích trong đêm!
8
Hồn điện!
9
Tính năng mới
10
Mê vụ
11
Khảo nghiệm thiên phú, truyền thừa kỹ năng! (1)
12
Khảo nghiệm thiên phú, truyền thừa kỹ năng! (2)
13
Khảo nghiệm thiên phú, truyền thừa kỹ năng! (3)
14
Còn một ít xương
15
Dị Hỏa (1)
16
Dị hỏa (2)
17
Dị hỏa (3)
18
Dị hỏa (4)
19
Dị hỏa (5)
20
Tỷ tỷ! Tha cho ta a!
21
Đại lễ tế điển
22
Bảo Kim thương hội
23
Tu Nhai - Khí vận tử
24
Kiếm kỹ
25
Áp chế!
26
Đấu giá vật phẩm
27
Tàn khuyết 8 vạn
28
Khổ chiến ngoài thành
29
Hệ Thống Công Năng
30
Đụng độ Tu Nhai
31
Lăng thống lĩnh cứu ta!
32
Cống Phẩm
33
Thiếu chủ tông môn
34
Lớn chuyện rồi!
35
Mau dừng tay!
36
Chó sủa khắp thành!
37
Thiên Huyền giới thế lực
38
Ngươi chính là hòn đá kê chân!
39
Phế ngươi một tay!
40
Dao Trì thánh nữ
41
Người đâu, tiễn khách!
42
Ta chẳng qua là muốn phi lễ lão bà của ta một cái thôi nha!
43
Ngươi lại là học lão ba ngươi đi!
44
Nguyên Anh hoàn mỹ chi sự
45
Ta một bộ trang bức cho nàng xem!
46
Mãng Giao Hóa Thần kỳ
47
Nàng tỉnh rồi nha? (H++)
48
Truyền thừa thượng cổ Tiên Môn đạo thống!
49
Một kiếm miểu sát!
50
Kim tọa, thành!
51
Dị biến!
52
Nhân sinh
53
Dao Trì thánh điện
54
Lỡ tay chém chết
55
Tỳ Hưu
56
Lấy đức phục người!
57
Cướp đoạt thê tử
58
Thiếu chủ, ta muốn theo người
59
Giao Long
60
Chết không nhắm mắt!
61
Sức mạnh đề thăng
62
Một cái đầu heo!
63
Long Vũ Âm đệ nhất tỷ võ
64
Thượng cổ tông môn
65
Ngoại môn Triệu trưởng lão
66
Thái thượng lão tổ chỗ dựa
67
Phật liên bạo nộ
68
Lôi Diệm Trảm Thiên
69
Nhiệm vụ tông môn
70
Quỷ dị đại thụ!
71
Huyết Lộ
72
Thú triều
73
Ta vẫn là phàm nhân!
74
Kiếm Tiên thủ hộ
75
Đại Diễn Kỷ kiếp nạn
76
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
77
Tiểu la lỵ
78
Bàn Cờ
79
Dị Hỏa tin tức (1)
80
Dị Hỏa tin tức (2)
81
Chém đôi Hóa Thần sơ kỳ, trảm sát Triệu Hùng Sư!
82
Chém Lỗ Túc!
83
Ngươi điên rồi!
84
Trịnh Tuấn Hào
85
Ngày Thu Hoạch
86
Tần Kiếm Tiên ta ở đây!
87
Ta bị hắn hãm hại!
88
Tu Nhai Nhập Ma
89
Trảm Tiên kiếm!
90
Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi!
91
Vong Tình Đan!
92
Hóa Thần kỳ cảnh giới
93
Trở về Tần gia
94
Chạy trối chết
95
Giao Long Bái Vĩ!
96
Khốn cùng!
97
Dục Hỏa Niết Bàn Trùng Sinh
98
Đã a!
99
Đích hệ thiếu chủ tranh đoạt chiến chi sự
100
Chứng cứ tới tay!