Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

YY-Convert

khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)

Thể loại Xuyên Không Nữ Cường Nữ Phụ
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 37,057
Cập nhật
Năm xuất bản 2019
Yêu cầu Phải đăng nhập mới có thể đọc

Giới Thiệu Truyện khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”.

Hệ thống: “Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu.”

Cố Thiển Vũ: “……”

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

P/S: khuyến cáo các đạo hữu nên đọc từ 300c trở đi, trước đó thật sự rất phế, sau thì sảng vô cùng ^^

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)!

Chương Mới Nhất khoái xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công (Cornrvert)

Chương 43
Ch.43
Chương 42
Ch.42
Chương 41
Ch.41
Chương 40
Ch.40
Chương 39
Ch.39