Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Kiếm Lai (Bản Dịch)

chuotxao · Luyện Khí Tầng Năm ·
20 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hơi khó hiểu lúc đầu, càng đọc càng hiểu rõ.