Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Kiếm Thần Càn Khôn (Bản Dịch)

Truyện có 469 chương.
469
Lại Đến Tống Gia
468
Trước Khi Đi
467
Cảnh Ngôn Tiên Sinh Nào?
466
Thu Hoạch Lớn
465
Hủy Thi Diệt Tích
464
Tái Chiến Với Đạo Sư Cảnh
463
Thăng Cấp Đỉnh
462
Tổng Quản Đến Hạo Phong Thành
461
Tiếp Tục Đột Phá
460
Biến Mất
459
Khổ Chiến
458
Giao Chiến Với Đạo Sư Cảnh
457
Thực Lực Của Ân Tiên Sinh
456
Đạo Linh cảnh hậu kỳ
455
Lấy Chết Cảnh Báo
454
Quận Vương Giận
453
Công Hiệu Nghịch Thiên
452
Đan Thần Cảnh Ngôn
451
Vương Bài Ám Dạ
450
Tiếc Đứt Ruột
449
Lưu Gia Kinh Hãi
448
Toàn Trường Mù Mắt
447
Quy Cách Lễ Tang
446
Phán Đoán Sai Sót
445
Thần Đạo Đan
444
Đạo Nguyên Quả
443
Phải Làm Cảnh Ngôn Vừa Lòng
442
Cứu Tinh Đến
441
Thái Độ Của Thành Chủ
440
Lá Gan Không Nhỏ
439
Dược Tề Bị Đổi
438
Sợ Hết Hồn
437
Tra Cảnh Ngôn
436
Viên Kế Hổ Giật Mình
435
Khỏe Mạnh Lành Lặn
434
Uy Năng Khiến Người Sợ hãi
433
Cách Giải Quyết
432
Thành Chủ Đến
431
Kiêng Kị
430
Một Kiếm Ra Đầy Đất Tàn
429
Ngạo Thị Toàn Trường
428
Giáng Lâm Tống Gia
427
Người Trương gia Ngây Ngẩn
426
Toàn Thành Xao Động
425
Bốn Trưởng Lão Gục Ngã
424
Trao Đổi
423
Bốn Trưởng Lão Xuất Động
422
Không Cần Lo Lắng
421
Ngươi Bị Mù Sao
420
Sát Ý Của Cảnh Ngôn
419
Đàm Phán
418
Mọi Người Tò Mò
417
Đầu Óc Nước Vào
416
Rắc Rối Của Cao Phượng
415
Gặp Cao Phượng
414
Bối Cảnh Lớn
413
Giám Định Dược Tề Thánh Linh
412
Cửu Trưởng Lão Giật Mình
411
Nhiều Đan Dược Vậy?
410
Muội Muội Của Trương Mẫn
409
Trương Gia
408
Ba Kiếm Chém Giết
407
Đạo Linh Trẻ Tuổi Nhất
406
Chương 406: Cảnh Ngôn Chiến Với Đặng Thanh
405
Cảnh Ngôn Lên Đài Cao
404
Lập Uy
403
Trước Hạ Một Phần
402
Đại Hội Hai Phong
401
Tính Toán Của Cảnh Ngôn
400
Về Đạo Nhất Học Viện
399
Thành Công Thăng Cấp
398
Đột Phá Đạo Linh Cảnh
397
Đá Sập Trương Mẫn Phong
396
Thành Chủ Mới Của Đông Lâm Thành
395
Thuần Dương Linh Thể
394
Tiền Mất Tật Mang
393
Quận Vương Gặp Tộc Trưởng Văn Gia
392
Đề Cử Cảnh Thiên Anh
391
Chu Thiên Cảm Tạ
390
Không Cần Sĩ Diện
389
Dùng Đan Dược
388
Tiếng Chất Vấn
387
Luyện Chế Thoải Mái
386
Cơ Nguyệt Bực Tức
385
Dùng Phổ La Đan
384
Cửu Dương Liên Thiên
383
Không Thể Tin Được
382
Vận Dụng Càn Khôn Đan Đạo
381
Ngại Gì Thử Xem?
380
Cảnh Ngôn Ra Tiếng
379
Chẩn Đoán
378
Bạch Tuyết bao che
377
Đại Nhân Vật Đan Quốc
376
Mới Vào Quận Vương Phủ
375
Cảnh Gia Tăng Vọt Tiên Thiên
374
Đại Hội Kết Thúc
373
Cảnh Gia Sôi Trào
372
Một Chưởng Đập Chết
371
Ban Thưởng Chói Mù Mắt
370
Ban Thưởng