Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

12

Bình

30

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Kinh Thiên Kiếm Đế (12)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nha

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay a~~

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hayyy tuyệt vời

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, main sát phạt

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay lắm, mong ra đều

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Nội dung truyện hay

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc tốt nội dung hay

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay.Main sát phạt quyết đoán,trọng tình trọng nghĩa