Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Ký Chủ Đừng Lầy!

TrưBátGiới · Hóa Thần Sơ Kỳ ·
5 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, tình tiết logic

hài tình tiết logic