Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Lạc Long Truyền Thừa

Âu Tiên Tiên Mẫu

Âu Cơ Tiên Vương
Nhân Vật Phụ · Nữ

Được truyền đời gọi là tiên Mẫu. Xuất thâm từ tiên tộc, tuổi >4000.

Thảo Linh Nhi

Tiểu Linh
Nhân Vật Phụ · Nữ

Từ khi sinh nở là đóa sen thất sắc trên đầm [Tiên Lộ Thủy] được Tâm Tiên lão vương yêu mến chăm s...

Mạn Hồng

Xà Vương
Nhân Vật Phụ · Nữ

Là đạo lữ đầu tiên của Thiên Kiệt. Nàng là một Nữ chúa từ xà tộc ở nơi Ma Vực quỷ dị, tính cách n...

Hồ Muội

Tiên Hồ
Nhân Vật Phụ · Nữ

Tiểu Muội đáng mến nhất của Thiên Kiệt.

Miêu Tiểu Tiểu

Miêu Tiểu Thư
Nhân Vật Phụ · Nữ

Là một cô bé tinh nghịch và rất đáng yêu. Tu luyện cũng rất có thiên phú.

Tư Linh

Nhân Vật Phụ

Người của Tư Lâu các.

Vân Lang

Nhân Vật Phụ

Nói chung là được Thiên Kiệt coi như huynh trưởng, nhưng chức vụ chính trong truyện vẫn là thú cư...