Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực

Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 369

Giới Thiệu Truyện Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực

( chúc mừng ngài đạt được Cổ Mính Trà Ẩm cửa hàng một gian, xin mau sớm chạy tới địa điểm chỉ định khai trương )

( chúc mừng ngài sử dụng tân thủ tọa giá gói quà, đạt được bảo mã 530 một chiếc, xin mau sớm đi nhà để xe dưới hầm nhận )

( chúc mừng ngài đạt được hoàn mỹ nhân viên một tên, xin đối xử tử tế ngài mỗi một vị hoàn mỹ nhân viên, bọn họ đúng là ngài kiếm tiền tốt nhất trợ thủ )

Ngươi cho rằng là đây chỉ là trò chơi?

No, đây chính là thực tế!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Làm Du Hí Kết Nối Hiện Thực!