Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Linh Cảnh Hành Giả (Bản Dịch)

Linh Cảnh Hành Giả (Bản Dịch)

Mại Báo Tiểu Lang Quân

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/1exorlxe
Số Chương
1100
Số Chữ
1135688
Số Chữ Trung Bình Chương
1033
Tốc Độ Ra Chương
31 Chương/Tuần
Tạo Lúc
10:34 23/03/2022
Đăng Chương 1
10:59 23/03/2022
Cập Nhật Gần Nhất
22:18 29/11/2022
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
35308
Ngọc_Trúc_Anh
Trưởng nhóm
35310
NTm.Group