Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Long Vương Truyền Thuyết ( Bản Dịch Từ Chap 433)

Phongdinh96 · Luyện Khí Tầng Ba ·
3 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

dành cho các bạn thích truyện dịch

Truyện tương tự đề xuất bởi Phongdinh96