Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Lui Ra, Để Trẫm Đến

Truyện có 682 chương.
682
Ha ha, còn có mai phục (trung)
681
Ha ha, còn có mai phục (thượng)
680
Ninh Đồ Nam giả dối
679
Song kiếm, Bạch Tố
678
0: Ôm cây đợi thỏ (hạ)
677
Ôm cây đợi thỏ (trung)
676
Ôm cây đợi thỏ (thượng)
675
Như thế vợ chồng
674
Ác lân cận (hạ)
673
Ác lân cận (trung)
672
Ác lân cận (thượng)
671
Vụng trộm sờ lão Hổ cái mông (hạ)
670
Vụng trộm sờ lão Hổ cái mông (trung)
669
Vụng trộm sờ lão Hổ cái mông (thượng)
668
80: Công Tây Cừu lựa chọn
667
Người tại không biết làm sao đồ
666
Chia năm xẻ bảy Thập Ô (hạ)
665
Chia năm xẻ bảy Thập Ô (trung)
664
Chia năm xẻ bảy Thập Ô (thượng)
663
Đục nước béo cò (hạ)
662
Đục nước béo cò (trung)
661
Đục nước béo cò (thượng)
660
Đánh nhau, đánh nhau (hạ)
659
Đánh nhau, đánh nhau (trung)
658
Đánh nhau, đánh nhau (thượng)
657
Đầy trong đầu sinh ý
656
Tơ tằm bị dẫn phát suy nghĩ
655
Văn chú a, làm sinh ý thôi (hạ)
654
Văn chú a, làm sinh ý thôi (trung)
653
Văn chú a, làm sinh ý thôi (thượng)
652
Đào chân tường
651
Không kiến thức
650
Chế muối, con tằm, hạt giống (hạ)
649
Chế muối, con tằm, hạt giống (trung)
648
Chế muối, con tằm, hạt giống (thượng)
647
A, Đại Vĩ a
646
Liêu gia, Liêu Thiếu Mỹ
645
Thiên Công khai vật
644
Giáo hóa có công, Văn Cung dị tượng
643
Hình phạt
642
Điêu dân chi ác (hạ)
641
Điêu dân chi ác (trung)
640
Điêu dân chi ác (thượng)
639
Tề Hoàn lỗ cảo
638
Kẻ thù lại song gặp mặt (hạ)
637
Kẻ thù lại song gặp mặt (thượng)
636
Quan phủ làm việc
635
Đi Lũng Vũ
634
Ngẫu nhiên gặp phì ngư (hạ)
633
Ngẫu nhiên gặp phì ngư (trung)
632
Ngẫu nhiên gặp phì ngư (thượng)
631
Mọi nhà có nỗi khó xử riêng
630
Đâm lao phải theo lao
629
Gia đình không yên
628
Xây thư viện (ba)
627
Xây thư viện (hai)
626
Xây thư viện (một)
625
Văn Tâm Văn Sĩ, Trữ Yến
624
Thiên Hạ Vô Song, tịnh thế vô lượng
623
A, người này nhìn quen mắt
622
Ngươi mạch tượng cũng có dị thường
621
Phì ngư mắc câu (sáu)
620
Phì ngư mắc câu (năm)
619
Phì ngư mắc câu (bốn)
618
Phì ngư mắc câu (ba)
617
Phì ngư mắc câu (hai)
616
Phì ngư mắc câu (một)
615
Kia tựa như là chủ công
614
Bản số lượng có hạn Xuân Sam đường (hạ)
613
Bản số lượng có hạn Xuân Sam đường (thượng)
612
Bày mưu tính kế cùng hồng tụ thiêm hương
611
Ta ra làm quan ngươi, như thế nào?
610
Lương Sơn Bá đúng là chính ta?
609
Đồng môn gặp nhau
608
"Hai nữ" ngầm tra hộ tịch
607
Tết Trung Thu vui vẻ
606
Xã súc một ngày
605
Tộc địa, danh sách Tử Vong
604
2: Dân Phượng quận quận trưởng
603
1: Dân Phượng quận quận trưởng
602
Hết sức lại đỏ mắt
601
Kẻ thù lại gặp mặt
600
Thế cục (tám)
599
Thế cục (bảy)
598
Thế cục (sáu)
597
Thế cục (năm)
596
Thế cục (bốn)
595
Thế cục (ba)
594
Thế cục (hai)
593
Thế cục (một)
592
Tối như mực chủ công (hạ)
591
Tối như mực chủ công (thượng)
590
Giết lùi (ba)
589
Giết lùi (hai)
588
Giết lùi (một)
587
Tinh kỳ một trăm ngàn trảm Diêm La (xong)
586
Tinh kỳ một trăm ngàn trảm Diêm La (hạ 14)
585
Tinh kỳ một trăm ngàn trảm Diêm La (hạ 13)
584
Tinh kỳ một trăm ngàn trảm Diêm La (hạ 12)
583
Tinh kỳ một trăm ngàn trảm Diêm La (hạ 11)