Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Lui Ra, Để Trẫm Đến (2)

Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Tìm mãi mới thấy truyện này rất hay càng đọc càng cuốn mong ra tiếp

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay mạch truyện rõ ràng, mỗi nhân vật có từng tính cách độc đáo riêng không bị phai mờ, nội dung hay hấp dẫn lôi cuốn người đọc, truyện từ Thẩm Đường không có gì trong …