Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Ma Thiên Kiếm Chủ (1)

Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tôi sẽ Cố gắng lên thêm mong mọi người ủng hộ