Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Nhân Vật

1

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ma Thiên Kiếm Chủ (1)

La Thiên

Nhân vật chính

Vẫn chưa có nhiều thông tin chỉ biết: 1. Hắn trùng sinh từ địa cầu 2. Thực lực vẫn chưa rõ ràng 3. …