Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Miêu Ái Xuyên Không

Đế_mai_tính · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
60 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Dở, mạch truyện nhanh, diễn biến chắp vá chả ra sao.