Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

13

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Minh Vi Sống Lại Ở Thập Niên 80

DenDenUUDenDen · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay lắm nha nên đọc.