Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Mộ Dung Thiên (1)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tác ko ra chap tiếp đi mấy năm r đó