Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới (Dịch)

thanthoai4026 · Luyện Khí Tầng Mười ·
75 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đọc Giải trí, cố gắng ra chương đi bạn

quelam2022 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
5 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ok ok ok ok

Firippu · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
40 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện xả stress

OverLordKing · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện đô thị sảng văn giải trí hay nhé mọi người!!!