Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

8

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Mưu Thiên Hạ

Truyện có 102 chương.
1
Tận thế vương triều.
2
Tận thế vương triều.(2)
3
Nên phát động rồi.
4
Nên phát động rồi.(2)
5
Tam Hoàng tử đến thăm.
6
Đưa dâu
7
Lúc này nên uống rượu.
8
Lúc này nên uống rượu.(2)
9
Không biết dụng tướng vào đâu.
10
Không biết dụng tướng vào đâu.
11
Bắc di hay là Bắc Tề
12
Con đường về sau
13
Con đường về sau(2)
14
Lên làm quân cờ trên bàn cờ.
15
Lên làm quân cờ trên bàn cờ.(2)
16
Hãy chờ xem
17
Ôm cây đợi thỏ
18
Ôm cây đợi thỏ(2)
19
Giá cả
20
Giá cả(2)
21
Sâu mọt
22
Nỗi khổ của bách tính.
23
Nỗi khổ của bách tính.(2)
24
Một vài mưu đồ
25
Một vài mưu đồ(2)
26
Mua người
27
Mua người(2)
28
Sau khi hồi phủ
29
Phiền toái
30
Kỳ hoa
31
Kỳ hoa(2)
32
Phi Bạch lâu và Thanh Phong lâu.
33
Kiện cáo mạng người
34
Kiện cáo mạng người(2)
35
Nhất tiễn song điêu.
36
Nhất tiễn song điêu.(2)
37
Ra loạn chiêu(2)
38
Xử lý một vài chuyện gia đình
39
Xử lý một vài chuyện gia đình(2)
40
Hỏi kế
41
Cái gọi là Tường Thụy linh thú
42
Cái gọi là Tường Thụy linh thú(2)
43
Đột ngột mượn sức
44
Hói đầu
45
Hói đầu (2)
46
Tuổi trẻ thân thể khác biệt
47
Tuổi trẻ thân thể khác biệt(2)
48
Một chút thương hại
49
Xui xẻo
50
Một ít gia sự
51
Một ít gia sự(2)
52
Gia tộc tụ họp thật vô vị
53
Gia tộc tụ họp thật vô vị(2)
54
Yếu thế
55
Phí Cưu
56
Tức chết mất!
57
Tiếng tốt
58
Tiếng tốt(2)
59
Làm quen với tiểu Hầu gia một lần nữa
60
Làm quen với tiểu Hầu gia một lần nữa(2)
61
Cầu tiên
62
Nhiều người nhà quá
63
Nhiều người nhà quá(2)
64
Bị ám sát
65
Thật thú vị
66
Thật thú vị(2)
67
Mai gặp
68
Gài bẫy gia đình
69
Gài bẫy gia đình(2)
70
Máu phun đầy mặt đúng không.
71
Máu phun đầy mặt đúng không(2)
72
Nhập đội
73
Úy tội tự sát
74
Úy tội tự sát(2)
75
Thế đạo này
76
Gần vua như gần cọp
77
Gần vua như gần cọp(2)
78
Hôn phu
79
Khó chơi
80
Khó chơi(2)
81
Hao cọng lông
82
Ngốc bạch ngọt
83
Ngốc bạch ngọt(2)
84
Có thể uống một chén không!
85
Có thể uống một chén không!(2)
86
Chết hay lắm
87
Không uất ức
88
Tặng lễ
89
Chu di nương
90
Cứu giúp
91
Mã đại nhân tới
92
Phương gia
93
Lão thái thái
94
Qua năm mới
95
Qua năm mới(2)
96
Phát cháo
97
Phát cháo(2)
98
Hành cung
99
Linh vật
100
Bồi giá
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 102