Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nghe Nói Ngươi Rất Chảnh À

[email protected] · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay. Mặc dù là covert nhưng vẫn khá dễ hiểu

không não tàn 1 vợ trọng sinh xuyên không