Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

21

Bình

187

Nhân Vật

1

Thêm

Nghịch Thiên Tà Thần

Thể loại Tiên Hiệp Huyền Ảo Xuyên Không Trọng Sinh
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 1860
Cập nhật
Yêu cầu Phải đăng nhập mới có thể đọc

Giới Thiệu Truyện Nghịch Thiên Tà Thần

nhiều vợ tu luyện từng bước không não tàn tình tiết logic đấu trí

Chưởng Thiên Độc chi châu, thừa Tà Thần chi huyết, tu nghịch thiên chi lực.Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ ! Huyền Lực đẳng cấp: Sơ Huyền cảnh, Nhập Huyền cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Huyền cảnh, Vương Huyền cảnh, Bá Huyền cảnh, Quân Huyền cảnh, Thần Huyền cảnh...   Huyền khí đẳng cấp: Phàm khí, Thứ Huyền khí, Chân Huyền khí, Linh Huyền khí, Địa Huyền khí, Thiên Huyền khí, Vương Huyền khí, Bá Huyền khí, Quân Huyền khí, Thần Khí... Huyền thú đẳng cấp: Phàm thú, Thứ Huyền thú, Chân Huyền thú, Linh Huyền thú, Địa Huyền thú, Thiên Huyền thú, Vương Huyền thú, Bá Huyền thú, Quân Huyền thú, Thần Thú...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nghịch Thiên Tà Thần!