Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

21

Bình

185

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Nghịch Thiên Tà Thần (21)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ko nói nhiều, 100 điểm. Truyện hay

Luyện Khí Tầng Mười ·
100 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Lần đầu đề cử. Truyện rất hay.

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Nguyên Anh Hậu Kỳ ·
8 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay!!!!

không não tàn nhiều vợ hài
Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, lôi cuốn, hấp dẫn

Luyện Khí Tầng Năm ·
70 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Viết gì cho ngầu

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay thú vị