Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Ngự Thú Thời Đại: Ta Thành Groudon

Truyện có 253 chương.
273
Thí nghiệm vụ án
272
Mùa đông đến 3
271
Mùa đông đến2
270
Mùa đông đến
269
Điện liệu Pháp vương 3
268
Điện liệu Pháp vương2
267
Điện liệu Pháp vương
266
Tự ăn hậu quả xấu3
265
Tự ăn hậu quả xấu 2
264
Tự ăn hậu quả xấu
263
Thanh tẩy 2
262
Thanh tẩy
261
Trên biển phong vân 2
260
Trên biển phong vân
259
Muốn ta làm việc liền muốn chỉ chỉ chỏ chỏ, không phải công việc này liền đừng làm nữa 2
258
Muốn ta làm việc liền muốn chỉ chỉ chỏ chỏ, không phải công việc này liền đừng làm nữa
257
Thần thú cũng có nghĩ tuốt mèo tâm a 3
256
Thần thú cũng có nghĩ tuốt mèo tâm a 2
255
Thần thú cũng có nghĩ tuốt mèo tâm a
254
Hổ con
253
Hổ con
252
Hổ con
251
Về thị một, hai sự tình2
250
Về thị một, hai sự tình
249
Năng lượng bàng bạc 2
248
Năng lượng bàng bạc
247
So với mệnh vẫn cứ đi? 2
246
So với mệnh vẫn cứ đi?
245
Lão lục sói 3
244
Lão lục sói 2
243
Lão lục sói
242
Hai heo 3
241
Hai heo 2
240
Hai heo
239
Đáng ghét con ruồi 3
238
Đáng ghét con ruồi 2
237
Đáng ghét con ruồi
236
Túi bách bảo lão ca 3
235
Túi bách bảo lão ca 2
234
Túi bách bảo lão ca
233
Tới mục đích 3
232
Tới mục đích 2
231
Tới mục đích
230
Khởi hành 2
229
Khởi hành
228
Làm không gặp nguy hiểm thời điểm, chính mình lão ca liền sẽ thành 2
227
Làm không gặp nguy hiểm thời điểm, chính mình lão ca liền sẽ trở thành nguy hiểm lớn nhất
226
Thủ quan kết thúc, vui đùa một chút chơi 2
225
Thủ quan kết thúc, vui đùa một chút chơi
224
Đột nhiên thay đổi quy tắc 3
223
Đột nhiên thay đổi quy tắc 2
222
Đột nhiên thay đổi quy tắc
221
Dễ như ăn cháo 3
220
Dễ như ăn cháo 2
219
Dễ như ăn cháo
218
Luôn có chuyện nhô ra 3
217
Luôn có chuyện nhô ra 2
216
Luôn có chuyện nhô ra
215
Lại gặp người quen 2
214
Lại gặp người quen
213
Không tưởng tượng nổi 2
212
Không tưởng tượng nổi
211
Về trường hai, ba sự tình 3
210
Về trường hai, ba sự tình 2
209
Về trường hai, ba sự tình
208
Người tên, cây có bóng 3
207
Người tên, cây có bóng 2
206
Người tên, cây có bóng
205
Thích truy, miễn cưỡng muốn đưa đúng không? 3
204
Thích truy, miễn cưỡng muốn đưa đúng không? 2
203
Thích truy, miễn cưỡng muốn đưa đúng không?
202
Chuột triều 3
201
Chuột triều 2
200
Chuột triều
199
Hỗ trợ 3
198
Hỗ trợ 2
197
Hỗ trợ
196
Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã 3
195
Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã 2
194
Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã
193
Tê rần triệt để tê rần 2
192
Tê rần triệt để tê rần
191
Thủ đoạn ra liên tiếp 2
190
Thủ đoạn ra liên tiếp
189
Người khiêu chiến 3
188
Người khiêu chiến 2
187
Người khiêu chiến
186
Được làm vua thua làm giặc 2
185
Được làm vua thua làm giặc
184
Chân Thần thú chưa bao giờ quay đầu lại xem nổ tung
183
Chân Thần thú chưa bao giờ quay đầu lại xem nổ tung 2
182
Chân Thần thú chưa bao giờ quay đầu lại xem nổ tung
181
Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội 3
180
Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội 2
179
Thiên hạ hoàn toàn tán yến hội
178
Chấn động trường học 2
177
Chấn động trường học
176
Phục sinh đi! Ngủ say núi lửa a 2
175
Phục sinh đi! Ngủ say núi lửa a
174
Tiến hóa đi! Thanh Diệp Hầu 2
Chọn khoảng: 273 - 174 173 - 74 73 - 1