Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Người chơi mới cấp độ tối đa ( truyện dịch ) (1)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay nhưng dịch hơi chậm