Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

57

Nhân Vật

5

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ngụy Công: Quyển 1 - Người trên vạn người (5)

Ngụy Thiên Minh

Nhân vật chính

Sở Kiếm Ninh - Sở Ninh công chúa

Sở Ninh công chúa nước Đại Càn.

Dạ Lý Mai - Dạ phi nương nương

Chủ nhân Dạ Hiên Cung

Tuệ Sơ Ảnh - Tuệ phi nương nương

Chủ tử của Ngụy Thiên Minh - Chủ nhân Tuệ Hương Cung

Cơ Thanh Nghi

Được Ngụy Thiên Minh giúp mình táng cha, sau này gặp lại Ngụy Thiên Minh khi đang tranh giành chức …