Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

95

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Nguyên Huyết Thần Tọa (Dịch Full)

Truyện có 1451 chương.
1
Mù (1)
2
Mù (2)
3
Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ (1)
4
Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ (2)
5
Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ (3)
6
Vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ (4)
7
Nói dối
8
Thay đổi quy chế
9
Gặp nhau
10
Yên Xà Bộ
11
Ta thấy ánh sáng
12
Thi đấu cuối năm
13
Thi đấu cuối năm (2)
14
Nhan Vô Song
15
Ngọc Chân các
16
Đồ cổ
17
Lịch sử
18
Âm mưu (1)
19
Âm mưu (2)
20
Trận đánh đẫm máu
21
Giấu kín (1)
22
Giấu kín (2)
23
Hành hạ
24
Lam Dạ
25
Cường địch
26
Bán chủ cầu vinh
27
Ám hại
28
Tự làm tự chịu
29
Trách phạt
30
Trừng phạt Thâm Hồng
31
Âm mưu
32
Xử trí
33
Đàm phán (1)
34
Đàm phán (2)
35
Bảo hổ lột da
36
Tiễn biệt
37
Huyễn Ảnh Sơn Miêu
38
Thị giác vận động
39
Định thần liệt hồn
40
Điểm sáng Nguyên năng
41
Thành tựu dẫn khí
42
Trở về (1)
43
Trở về (2)
44
Vạch mặt
45
Dạ Mị
46
Mua sắm nguyên kỹ
47
Mù lòa không dễ chọc
48
Cô bé ngốc
49
Lại vào Thâm Hồng
50
Trương Nguyên Khôi
51
Che giấu
52
Lý Thứ
53
Mua bán (1)
54
Mua bán (2)
55
Lang Đao
56
Nhúng tay
57
Chém giết
58
Uy hiếp
59
Cạnh tranh
60
Đàm phán
61
Đào mỏ
62
Bọ cánh cứng
63
Chương 63: Dư nghiệt của Áo tộc (1)
64
Dư nghiệt Áo tộc (2)
65
Thu hoạch
66
Phát hiện mới
67
Cuộn sách nô dịch
68
Nghị sự
69
Từ bỏ, không buông bỏ
70
Lai lịch của Táng Linh Đài
71
Mồi nhử
72
Âm Sơn quân
73
Xúc tu không khí
74
Sương mù hắc ám
75
Chống dỡ
76
Diệt trại (1)
77
Diệt trại (2)
78
Phụ lòng
79
Vòng vèo
80
Nhìn Thấu
81
Chiến Phí Huyết (1)
82
Chiến Phí Huyết (2)
83
Chiến Phí Huyết (3)
84
Chiến Phí Huyết (4)
85
Tài Bảo
86
Tính Toán
87
Thủ Hộ Của Mai Cách
88
Dược (1)
89
Dược (2)
90
Đối Đổ
91
Thư
92
Tình Thế
93
Huyết Mạch Thức Tỉnh (1)
94
Huyết Mạch Thức Tỉnh (2)
95
Mịch Linh
96
Phối Phương
97
Lời Đồn Đãi (1)
98
Lời Đồn Đãi (2)
99
Quyết Liệt (Thượng) (1)
100
Quyết Liệt (Thượng) (2)