Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Nguyên Phối Trọng Sinh Sau Khi Bị Đoạt Khí Vận (Bản Dịch) (1)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay lắm, đừng drop nha dịch giả