Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

88

Nhân Vật

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Nhân Danh Bóng Đêm - Đệ Nhất Danh Sách 2 (Bản dịch) của tác giả Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
3500
2
3000
3
2000
4
500
5
100
6
20