Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Nhân Gian Tương Kiến (1)

Luyện Khí Tầng Bảy ·
10 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tác phẩm rất hay dành cho bạn nào đã chán vô dịch lưu.