Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

12

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nhân thú dong binh đoàn

Minhvito · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tryện đọc khá ổn chúc tác có thêm nhiều ý tưởng mới