Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

41

Bình

101

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ (Dịch)

Truyện có 3486 chương.
3486
Rời đi (1)
3485
Hỗn chiến (3)
3484
Hỗn chiến (2)
3483
Hỗn chiến (1)
3482
Côn Ngô Thần Quân phẫn nộ (2)
3481
Côn Ngô Thần Quân phẫn nộ (1)
3480
Côn Ngô Thần Quân tự tin (2)
3479
Côn Ngô Thần Quân tự tin (1)
3478
Một lần nữa tẩy bài (2)
3477
Một lần nữa tẩy bài (1)
3476
Lồng giam (2)
3475
Lồng giam (1)
3474
Ba năm (3)
3473
Ba năm (2)
3472
Ba năm (1)
3471
Trường Thanh giới (2)
3470
Trường Thanh giới (1)
3469
Tiếp viện (2)
3468
Tiếp viện (1)
3467
Kẻ loạn Nam Châu đại vực ta đáng giết (2)
3466
Kẻ loạn Nam Châu đại vực ta đáng giết (1)
3465
Linh khí chảy ngược (2)
3464
Linh khí chảy ngược (1)
3463
Hai giới dung hợp (3)
3462
Hai giới dung hợp (2)
3461
Hai giới dung hợp (1)
3460
Ta là ai (2)
3459
Ta là ai (1)
3458
Luyện hóa Thiên Tâm (2)
3457
Luyện hóa Thiên Tâm (1)
3456
Vạn Đạo cảnh (2)
3455
Vạn Đạo cảnh (1)
3454
Đại đạo thần thụ (2)
3453
Đại đạo thần thụ (1)
3452
Thần cung dị động (2)
3451
Thần cung dị động (1)
3450
Bảng thuộc tính biến hóa (3)
3449
Bảng thuộc tính biến hóa (2)
3448
Bảng thuộc tính biến hóa (1)
3447
Động Thiên nghìn trượng (2)
3446
Động Thiên nghìn trượng (1)
3445
Tồn tại không thể diễn tả (2)
3444
Tồn tại không thể diễn tả (1)
3443
Đạo chủng (2)
3442
Đạo chủng (1)
3441
Tiên lộ chín ngàn chín điểm cuối ta là tiên (2)
3440
Tiên lộ chín ngàn chín điểm cuối ta là tiên (1)
3439
Đột phá (3)
3438
Đột phá (2)
3437
Đột phá (1)
3436
Hỗn Độn Thạch Bi tan vỡ (2)
3435
Hỗn Độn Thạch Bi tan vỡ (1)
3434
Hy vọng của mọi người (2)
3433
Hy vọng của mọi người (1)
3432
Giới bi chi linh (2)
3431
Giới bi chi linh (1)
3430
Tiên lộ chín ngàn chín - một bước chớ quay đầu (2)
3429
Tiên lộ chín ngàn chín - một bước chớ quay đầu (1)
3428
Đạo Điển (2)
3427
Đạo Điển (1)
3426
Sát Lục Chi Tâm (2)
3425
Sát Lục Chi Tâm (1)
3424
Năm ngàn pháp tắc (3)
3423
Năm ngàn pháp tắc (2)
3422
Năm ngàn pháp tắc (1)
3421
Kẻ sáng lập thượng cổ Nhân tộc hoàng đình (2)
3420
Kẻ sáng lập thượng cổ Nhân tộc hoàng đình (1)
3419
Thiên thần tướng (2)
3418
Thiên thần tướng (1)
3417
Ngụy quân tử (2)
3416
Ngụy quân tử (1)
3415
Chấn nhiếp (2)
3414
Chấn nhiếp (1)
3413
Ta không phải đang thương lượng với ngươi (3)
3412
Ta không phải đang thương lượng với ngươi (2)
3411
Ta không phải đang thương lượng với ngươi (1)
3410
Khởi binh vấn tội (2)
3409
Khởi binh vấn tội (1)
3408
Đệ tử cho không (2)
3407
Đệ tử cho không (1)
3406
Thiên Ma cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của ta (2)
3405
Thiên Ma cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của ta (1)
3404
Huyền Đế tiên đoán (2)
3403
Huyền Đế tiên đoán (1)
3402
Hành lang thông thiên (2)
3401
Hành lang thông thiên (1)
3400
Tiên môn (3)
3399
Tiên môn (2)
3398
Tiên môn (1)
3397
Lại là một vị Chân Tiên (2)
3396
Lại là một vị Chân Tiên (1)
3395
Độ kiếp (2)
3394
Độ kiếp (1)
3393
Thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh (2)
3392
Thiên hạ đệ nhất Thẩm Trường Thanh (1)
3391
Một đao vắt ngang trăm dặm (2)
3390
Một đao vắt ngang trăm dặm (1)
3389
Bí mật của Trung Huyền giới (3)
3388
Bí mật của Trung Huyền giới (2)
3387
Bí mật của Trung Huyền giới (1)