Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

89

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Nhân Vật Phản Diện Đại Kiêu Hùng (Bản Dịch)

Truyện có 1325 chương.
1326
Tâm tư của Phục Thiên Doanh!
1325
Nhổ cỏ tận gốc!
1324
Cửu U tộc bị diệt!
1323
Cửu U Cô Minh vẫn lạc!
1322
Sơn Hà Xã Tắc Đồ!
1321
Đế vương chi tướng!
1320
Sở Quân!
1319
Cửu U thị phẫn nộ!
1318
Một ánh mắt giết một người!
1317
Vô cùng nhục nhã!
1316
Tần Quân!
1315
Tâm hoảng ý loạn!
1314
Sự thật đáng sợ!
1313
Tàn cốt cánh tay phải!
1312
Đạo Tuấn Tử!
1311
Địa cung!
1310
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? !
1309
Hạo kiếp!
1308
Vẫn lạc hơn phân nửa!
1307
Liệt Tây Châu!
1306
Náo động!
1305
Cửu U thị!
1304
Nghiền chết!
1303
Giết người tru tâm!
1302
Giết ngươi cũng giống vậy!
1301
Cửu U Tuyền lôi kéo!
1300
Sợ hãi bản thân!
1299
Thiên Môn mở ra!
1298
Đế Quy vui vẻ!
1297
Cửu U Tuyền!
1296
Cửu U thị!
1295
Xương tàn của Nguyên Hi!
1294
Thế cục trong Bản Nguyên Sơ Giới!
1293
Cửu Trọng Thiên!
1292
Không thể nào!
1291
Trình Thiên Quân!
1290
Bản Nguyên Sơ Giới!
1289
Chỉ vì chính mình!
1288
Nơi bắt đầu tất cả!
1287
Đạo của Hạ Huyền!
1286
Người thần bí!
1285
Đạo của Tần Đình!
1284
Cổ Ngục!
1283
Biệt ly!
1282
Rời đi!
1281
Thanh Đế vẫn lạc
1280
Thanh Đế chọn lựa!
1279
Sợ ném chuột vỡ bình!
1278
Quyết chiến!
1277
Cho Thanh Đế một con đường sống!
1276
Vạch mặt!
1275
Thượng Thương Giới!
1274
Bọ ngựa và hoàng tước!
1273
Thế giới bản nguyên!
1272
Nội loạn!
1271
Đạm Đài Tiên Tộc xoắn xuýt!
1270
Nghị Sự!
1269
Quyết định!
1268
Quyết định!
1267
Dục cầm cố túng!
1266
Tần Yên Nhiên thống khổ!
1265
Thanh Đế quyết tâm!
1264
Hạo kiếp!
1263
Thiên hạ này!
1262
Tới chơi!
1261
Quyên Nhi!
1260
Kế hoạch của Sở Hư!
1259
Chân tướng!
1258
Hồng trần!
1257
Cáo từ!
1256
Thăm dò!
1255
Cổ Giới!
1254
Ở lại!
1253
Kén rể!
1252
Ngọc Hư Tiểu Thế Giới!
1251
Không phải người của Ngọc Hư Đại Thế Giới!
1250
Lo lắng!
1249
Không phải người của Ngọc Hư Đại Thế Giới!
1248
Thanh Đế!
1247
Trùng phùng
1246
Cứu người
1245
Nhanh chân đến trước
1244
Bích họa
1243
Bởi vì hắn là Sở Hư
1242
Bí mật
1241
Còn phải nói hai lần sao!
1240
Ấu trĩ!
1239
Đạo Chủ thần bí
1238
Cùng một loại người
1237
Chu Đạo Huyền
1236
Bí mật
1235
Quỷ dị
1234
Nghiền chết tất cả
1233
Không chỉ một vị Tạo Vật Chủ
1232
Tử Tịch Cung
1231
Anh em sinh đôi
1230
Đến Tử Tịch Cung!
1229
Thưởng thức!
1228
Diệt thế
1227
Bạch Tiên Kinh!