Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

107

Bình

120

Vấn Đề

1

Thêm

Ủng Hộ Truyện Nhất Kiếm Độc Tôn (Bản Dịch) của tác giả Thanh Loan Phong Thượng

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
31,000
2
23,000
3
23,000
5
7,250
6
5,000
7
500
8
494
10
200
11
200
12
10
14
10