Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

3

Bình

86

Nhân Vật

20

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Nhị Thứ Nguyên Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem (20)

Tề vũ

Nhân vật chính

thanh niên 21 tuổi thế kỉ 21, nhục thân xuyên qua trở thành 17 tuổi học sinh cấp 3, nhận đc hệ thốn…

Saeko

nữ chính đầu tiên

Esdeath

nữ chính +1

Vermouth

nữ chính +1

Kanae

nữ chính +1

Shinobu

nữ chính +1

Mitsuri

nữ chính +1

Mine

nữ chính +1

Ba tái tây

nữ chính +1

Ain

nữ chính+1

Robin

nữ chính+1

Kanon

nữ chính +1 ( yêu yêu lắm cơ )

Natsuki

nữ chính +1

Kikyou

nữ chính +1 ( đang chiến lược bên trong )

Ophis

em gái nuôi

Thải điệp

nữ chính +1

Thải lân

nữ chính +1

Rem

Hầu gái (ấm giường)

Ram

Hầu gái (ấm giường)

Astarte

hầu gái