Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Nữ Ngỗ Tác Bạc Nhược U - (Bản Dịch)

YLam15 · Phàm Nhân ·
1 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Rất ok mình thích những truyện trinh thám như vậy