Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

90

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Nữ Thần Công Lược Sổ Tay (10)

Luyện Khí Tầng Tám ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mong thêm chương

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

moá hay thật

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, bất quá main hãm với nhu nhược vl

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, tình tiết mới lạ, bất quá ta không tu sắc

Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay dịch tốt, thêm động lực cho tác

Kết Đan Trung Kỳ ·
20 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tác có thêm động lực dịch truyện

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
3.0
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hayquaaaa

nhiều vợ
Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện khá hay nội dung được

không não tàn nhiều vợ
Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Nếu muốn truyện hot thì cần mời TieuNamNam đại lão trong làng sắc hiệp rv truyện nha ad

não tàn nhiều vợ ngựa giống hậu cung
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Chưa đọc nhưng tặng dịch giả một cái đề cử làm động lực...cầu rv chút